Niebezpieczne odpady

Za niebezpieczne uważa się odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

Odpadów takich nie wolno spalać, zakopywać, wyrzucać do lasu, wylewać do kanalizacji, gruntu czy wody. Urząd Miasta Lubartów opublikował listę firm zajmujących się ich zbiórką i transportem.
Odpady takie nie powinny także trafiać na wysypiska, lecz zostać poddane odrębnej utylizacji. Dlatego ważne jest byśmy nie mieszali ich z naszymi codziennymi śmieciami. Część z nich możemy wyrzucić do przeznaczonych do tego pojemników, jak na zużyte baterie, takie znajdują się m.in. w Urzędzie Miasta i sklepach Społem.  Pozostałe odpady powinny trafić do firm, które zajmują się ich utylizacją. Niektóre firmy założyły punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych lub też organizują objazdową zbiórkę takich odpadów. Wbrew potocznym opiniom w naszych domach powstaje wiele niebezpiecznych odpadów, należą do nich min.: zużyte baterie, akumulatory, środki ochrony roślin (pestycydy) i pojemniki, w których były przechowywane, przedmioty zawierające w sobie rtęć, takie jak: termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki, oleje przepracowane, odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami, skażone opatrunki. Sporo tego typu substancji towarzyszy też działalności produkcyjnej czy usługowej. Usuwaniem tych substancji na terenie miasta zajmuje się szereg firm z terenu całej Polski. Na stronach internetowych Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl znajduje się pełny spis kilkudziesięciu firm, które posiadają stosowne zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Również kilka lubartowskich przedsiębiorstw świadczy tego typu usługi: ZGK, Stanley, Plastol, Staga, Rolchem. Są też specjalistyczne firmy z Trzebini, Szczecinka czy Tarnowskich Gór. Za nielegalne wyrzucanie substancji niebezpiecznych grożą surowe kary, a inspektorzy ochrony środowiska wcale nie muszą złapać za przysłowiową rękę, wystarczy, że dana firma nie potrafi udokumentować co zrobiła np. ze zużytym olejem silnikowym. Sporą grupę firm stanowią przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na to, że wiele firm i instytucji decyduje się na wymianę pokryć dachowych czy elewacji zawierających azbest, mają one coraz więcej zleceń. 

Data opublikowania: 00:09, 19 września 2006

Kategorie: Aktualności