Wyprawka szkolna

Uczniowie i rodzice, którzy kupują już podręczniki szkolne, skarżą się, że mimo wcześniejszych obietnic, ceny książek nie zmalały w porównaniu z ubiegłym rokiem, lecz wzrosły.

Rok temu dobra wyprawka szkolna kosztowała ok. 600 zł. Wielu rodziców przyznaje się, że nie może pozwolić sobie na to, by kupić dziecku wszystko, co potrzebne. Dlatego ograniczają się do niezbędnego minimum. Pomoc najbiedniejszym oferuje Miejski Ośrodek Pomocy. Jak poinformowała nas kierowniczka, Bożena Kulka w czerwcu br. dokonano rozpoznania wśród podopiecznych MOPS-u. Spośród rodzin, które korzystają z pomocy Ośrodka zgłoszono 44 osoby kwalifikujące się do udzielenia środków na zakup podręczników. Wysokość udzielanej pomocy zależy od sytuacji materialnej rodziny, średnio jest to ok. 80 zł. na osobę. Uczniom, którzy rozpoczną naukę w kl. I szkoły podstawowej i kl. I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia przysługuje pomoc w formie wyprawki szkolnej. Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie 23 maja br. wydała Rada Ministrów. W myśl tego rozporządzenia uczniowie z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę (obecnie 316 zł) zostaną objęci rządowym programem wyrównania warunków startu szkolnego. Listę dzieci uprawnionych do otrzymania wyprawki sporządza dyrektor szkoły i przedstawia ją do zatwierdzenia Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Lubartów. W tym roku w ramach rządowego programu pomocą zostało objętych 48 uczniów. Wysokość przyznanej dotacji na realizację wspomnianego programu wyniosła 4 370 zł.

Data opublikowania: 23:09, 18 września 2006

Kategorie: Aktualności