Kanalizacja deszczowa na Kopernika i 1-Maja

Odetchną mieszkańcy os. Kopernika i ul. 1-go Maja z kilka milionów euro powstanie kanalizacja deszczowa.

Przedmiotem Projektu jest wybudowanie kanalizacji deszczowej osiedla 1-go Maja o długości 1,69 km. W ramach budowy powstanie 45 przykanalików, oraz dwie oczyszczalnie ścieków deszczowych – separtory wód deszczowych na wylocie kolektora “E” na przedłużeniu ul. Pradnik w Lubartowie oraz trzykomorowy separator wód deszczowych na wylocie do rowu melioracyjnego.  Wykonanie tych prac zapewni kompleksowe odwodnienie południowo – wschodniej części miasta, uzupełniając dotychczas wykonane prace związane z odwodnieniem centrum miasta. Kolejnym projektem na realizację, którego Lubartów otrzyma unijne fundusze jest przebudowa ulic i  budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Kopernika. Powstanie 1,26 km drogi, – 0,12 km drogi zostanie zmodernizowane, wybudowane będzie 1,39 sieci kanalizacji deszczowej, powstaną 92 obiekty infrastruktury ważne z uwagi na ochronę środowiska. Dzięki planowanemu odwodnieniu skrzyżowań oraz budowie i przebudowie dróg skróceniu ulegnie dojazd do drogi krajowej Nr 19 oraz poprawi się bezpieczeństwo ruchu na drodze. Ponadto,  budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oczyszczającym wody opadowe wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Łącznie na realizację tych dwóch projektów miasto Lubartów otrzyma ponad 5.000.000. zł. dofinansowania z funduszy europejskich.

Data opublikowania: 23:09, 18 września 2006

Kategorie: Aktualności