Uwłaszczenie mieszkańców

Rada Miasta z inicjatywy Radnych koalicji WiR i LPS zdecydowała o powszechnym uwłaszczeniu mieszkańców Lubartowa. Za symboliczna opłatę można przekształcić prawo wieczystego użytkowania w prawo własności.

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego  lub garażami. Można więc powiedzieć, że doszło w Lubartowie do powszechnego uwłaszczenia mieszkańców. Rada Miasta wyraziła również zgodę na udzielenie 98% bonifikaty osobom fizycznym, na rzecz których spółdzielnie mieszkaniowe ustanowiły odrębną własność lokali wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego. Natomiast spółdzielnie mieszkaniowe przy ustanowieniu odrębnej własności lokali na rzecz członków zastosują w tej samej wysokości bonifikatę od udziału w nieruchomości gruntowej. Zagmatwany stan prawny związany z własnością mieszkań spółdzielczych od lat budził dużo emocji, w szczególności ludzi zamieszkujących mieszkania spółdzielcze. Obecnie w spółdzielniach mieszkaniowych istnieją formy „niby własności” – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a najkorzystniejsza byłaby odrębna własność lokalu mieszkalnego. W przypadku tzw. mieszkania lokatorskiego osoby zamieszkujące jedynie je użytkują, nie posiadają do niego tytułu własności. Nie mogą „niby swojego” mieszkania sprzedać, podarować, wziąć kredyt na to mieszkanie, założyć księgi wieczystej, itd. Lokator ma prawa zbliżone do najemcy. W przypadku spółdzielczego własnościowego mieszkania sytuacja jest już nieco inna, lepsza choć nadal członkowie spółdzielni nie są w pełni właścicielami „swojego” mieszkania. Uchwała Rady Miasta pozwala tę sytuacje zmienić radykalnie na korzyść mieszkańców . Tylko w sytuacji odrębnej własności lokalu mieszkalnego jego właściciel posiada pełne prawo własności do swojego mieszkania (i słusznie, bo gdy członek spółdzielni wniósł pełny wkład, powinien być w pełni właścicielem mieszkania). Ponadto posiada wówczas prawo własności do części wspólnych budynku, w którym mieszka oraz do części gruntu, na którym posadowiony został budynek. Ze względu na ograniczenia prawne bonifikata ta nie może mieć zastosowania do lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Jednak indywidualni mieszkańcy Lubartowa, będą mogli za symboliczną kwotę zostać prawdziwymi właścicielami swoich domów i mieszkań. Ma to szczególne znaczenie dla członków spółdzielni mieszkaniowych, których członkowie nabędą w końcu na własność swoje M.

Data opublikowania: 13:04, 28 kwietnia 2006

Kategorie: Aktualności