Promocja Lubartowa

Ponad stu zaproszonych gości uczestniczył w dniu promocji miasta zorganizowanym przez Urząd Miasta w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Imprezę rozpoczął pokaz filmu o Lubartowie autorstwa Waldemara Malugi, następnie zaprezentowany został kalendarza z rysunkami Gabrieli Kutnik-Majcherowicz oraz pokaz zdjęć lotniczych miasta, a także występ grupy dziecięcej Zespołu Pieśni i Tańca Lubartowiacy. Na zakończenie otwarta został wystawa zdjęć lotniczych w galerii LOK.

Pomysłodawcą takiej formy promocji Lubartowa jest burmistrz Jerzy Zwoliński,  wyraził nadzieję, że impreza będzie miała charakter stały, cykliczny i rozwojowy. Zwracając się do zebranych mówił min.:
Promocja miasta to jeden z kluczowych czynników decydujących o jego atrakcyjności na mapie regionu i kraju. Bez promocji trudno jest budować i rozwijać potencjał przynoszący korzyści dla mieszkańców i samego miasta. Coraz częściej od działalności promocyjnej uzależnione są sukcesy innych działań, z czego zdajemy sobie sprawę.   Bo przecież chodzi o funkcjonowanie w sposób dynamiczny, o ciągły rozwój, bo tylko on pozwoli nam na wyrównanie zauważalnych dysproporcji. Miasto, wraz ze swoja ofertą  kulturalną i handlową, infrastrukturą, serwisami oraz  dobrami materialnymi i niematerialnymi, stanowi Produkt. A każdy produkt należy ciągle promować i sprzedawać. W przypadku miasta myślimy o promocji na zewnątrz jak i do wewnątrz, po to, aby przyciągnąć inwestorów, partnerów, klientów, turystów, jak również dla podniesienia identyfikacji mieszkańców miasta z otoczeniem.
Lubartów podjął starania w kierunku zapewnienia długofalowej promocji, a prezentowane dzisiaj materiały są tego dowodem. Kształtują pozytywny wizerunek Lubartowa jako miasta zasobnego, wygodnego dla mieszkańców i przyjaznego dla gości.
Po prezentacji filmu o Lubartowie, który dołączony jest do każdego egzemplarza folderu miejskiego, reżyser Waldemar Maluga, poinformował zebranych, że 7 lub 8 maja zostanie on wyemitowany w TVP 3, zatwierdzona został również jego emisja na antenie TV Polonia dwukrotnie dla widzów europejskich i amerykańskich. Film był już wyświetlany na międzynarodowych targach turystycznych we Frankfurcie budząc spore zainteresowanie.
Prezentacji kalendarza miejskiego towarzyszyło wystąpienie autorki rysunków wykorzystanych do jego stworzenia Gabrieli Kutnik- Mjcherowicz. Artystka mówiła o inspiracjach jakie towarzyszyły powstaniu rysunków dokumentujących specyficzny charakter znanych Lubartowskich budynków.
Na zakończenie zaprezentowany został zestaw kilkudziesięciu zdjęć lotniczych Lubartowa wykonanych we wrześniu ub. roku z pokładu samolotu Wilga. Zdjęcia tworzyły niepowtarzalny charakter Lubartowa i prezentowały widoki, które choć znane wyglądały zupełnie inaczej z perspektywy 2 000 metrów na ziemią. Kończąc część oficjalną burmistrz Jerzy Zwoliński zaprosił wszystkich do oglądania wystawy  części zdjęć lotniczych przeniesionych na papier fotograficzny, wystawa jest dostępna w galerii LOK dla wszystkich mieszkańców miasta. Natomiast prezentacja filmu o Lubartowie przygotowywana jest to wyświetlania w kinie Lewart. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali zestaw materiałów promocyjnych, trafiły one min.  w ręce przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, szefów firm i instytucji z Lubartowa i z poza miasta.

Data opublikowania: 13:04, 28 kwietnia 2006

Kategorie: Aktualności