Ptasia grypa

Służby miejskie, są przygotowane do zabezpieczenia terenu w przypadku stwierdzenia przypadków padłych ptaków i zwierząt. Czynny jest całodobowy telefon pod  którym przyjmowane są zgłoszenia.

Jak zapewnia burmistrz Jerzy Zwoliński wdrożone zostały również odpowiednie procedury w celu usunięcia martwych ptaków i zwierząt oraz przekazani ich odpowiednim służbom w celu zdiagnozowania i utylizacji. W Urzędzie Miasta Lubartów czynny jest całodobowy numer telefonu, pod którym komendant Straży Miejskiej Andrzej Wronowski przyjmuje zgłoszenia o przypadkach znalezienia martwych ptaków, następnie kontaktuje się on z odpowiednimi służbami sanitarnymi weterynaryjnymi aby ustalić dalszy tryb postępowania w danym przypadku.
Zgłoszeń można dokonywać pod numerem telefonu 081 855 38 65 u oficera dyżurnego policji pod nr 081 855 20 31 lub u dyżurnego straży pożarnej 998. Apelujemy jednak do mieszkańców o rozwagę i nie uleganie panice w przypadku znalezienie pojedynczego wróbla czy potrąconego przez samochód kota.  

CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY?

STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ

• SPOŻYWAJ MIĘSO DROBIOWE, PRZETWORY DROBIARSKIE I JAJA PODDANE ODPOWIEDNIEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ W TEMPERATURZE MINIMUM 70°C;

• MYJ DOKŁADNIE Z UŻYCIEM DETERGENTU WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z SUROWYM DROBIEM (DESKI, NOŻE, TALERZE); PAMIĘTAJ, ŻE ZAMROŻENIE MIĘSA NIE NISZCZY WIRUSA PTASIEJ GRYPY;

• NIE DOTYKAJ, BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA, MARTWYCH LUB SPRAWIAJĄCYCH WRAŻENIE CHORYCH PTAKÓW DZIKICH ANI UBITEGO DROBIU; PRZEDE WSZYSTKIM DOPILNUJ, ABY NIE ROBIŁY TEGO DZIECI;

• ZADBAJ O TO, ABY DZIECI UNIKAŁY MIEJSC BYTOWANIA DZIKIEGO PTACTWA, FERM DROBIU ORAZ INNYCH MIEJSC JEGO PRZETRZYMYWANIA;

• MYJ RĘCE PO KAŻDORAZOWYM ZETKNIĘCIU Z PTACTWEM, ZARÓWNO DZIKIM, JAK I HODOWLANYM; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKŻE DZIECI;

• PAMIĘTAJ, ABY SUROWE MIĘSO DROBIOWE NIE MIAŁO STYCZNOŚCI Z INNYMI PRODUKTAMI ŻYWNOŚCIOWYMI;

Data opublikowania: 21:03, 12 marca 2006

Kategorie: Komunikaty