Zjazd Honorowych dawców krwi

Ponad 90 osób wzięło udział w okolicznościowym spotkaniu dla Honorowych Dawców Krwi z Miasta i Powiatu Lubartowskiego, którego organizatorem był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubartowie.

 W  spotkaniu uczestniczyli Dawcy Krwi, wolontariusze PCK oraz licznie zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Jerzym Zwolińskim , mundurowych oraz osób wspierających działalność PCK. W kolejnej części uroczystości rozpoczęto wręczanie: odznak, wyróżnień, podziękowań i dyplomów uznania, koordynowała je Jagoda Romańska Kierownik Biura ZR PCK w Lubartowie. „Odznaki Honorowe PCK” III – go stopnia za całokształt społecznej działalności czerwonokrzyskiej otrzymali:  Grzegorz Poznański – Prezes „Społem” PSS „Jedność” w Lubartowie;  Anna Pytka – wieloletni Opiekun SK PCK przy Gimnazjum nr l; „Odznakę Honorową PCK” IV – go stopnia otrzymał Dionizy Kuchta – Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie. Ponadto za oddanie określonej ilości krwi wręczone zostały odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I – go stopnia po oddaniu 18 litrów krwi – 10 osób, II – go stopnia po oddaniu 12 litrów krwi – 6 osób i III – go stopnia po oddaniu 6 litrów krwi – 22 osoby.
W kolejnej części uroczystości głos zabrał min. Burmistrz Miasta Lubartów Jerzy Zwoliński. Podziękował on wszystkim Dawcom Krwi, szczególnie pełnoletnim uczniom – Krwiodawcom, oddającym bezinteresownie to, co najcenniejsze – własną krew dla ratowania zdrowia i życia innych.

Data opublikowania: 13:01, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności