Spotkanie opłatkowe

Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych, pozbawionych możliwości spędzania Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym zorganizowały przed Świętami Bożego Narodzenia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Współorganizatorem uroczystości był Lubartowski Ośrodek Kultury  w którego siedzibie odbyło się Spotkanie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta – Burmistrz Jerzy Zwoliński oraz Przewodniczący Rady Miasta – Marek Pankowski. W świąteczny nastrój zebranych gości wprowadził Ksiądz Kanonik Andrzej Majchrzak odczytując słowa Ewangelii po czym nastąpiło łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Dla uczestników Spotkania Opłatkowego przygotowane zostały tradycyjne potrawy wigilijne. Spotkanie Opłatkowe przebiegało w serdecznym, świątecznym nastroju. Każdemu z obecnych gości mikołaj wręczył gwiazdkowy upominek. Wyrazy radości i wdzięczności ze strony zaproszonych gości  utwierdzają w przekonaniu o celowości i potrzebie organizowania takiego charakteru uroczystości.

Data opublikowania: 14:01, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności