Rozmowa z Burmistrzem Jerzym Zwolińskim

Wywiad z burmistrzem Jerzym Zwolińskim jaki ukazał się w „Lubartowiaku”.

Panie burmistrzu, tylko w pierwszym roku naszego członkowstwa w Unii Europejskiej w Lubartowie przybyło 30 procent samochodów Auta te gdzieś muszą jeździć. Jaki był zakres inwestycji drogowych w 2005roku?

Wykonanych zadań było dużo. Szczegółowo informowałem o tym radnych na jednej z sesji następnie w listopadowym numerze „Lubartowiaka”. Nie będę ponownie więc wymieniał wszystkich inwestycji i zakresu prac. Podam tylko, że wykonano remonty nawierzchni jezdni 11 ulic  (Świerkowej, Prusa, Orlicz-Dreszera,  Mickiewicza, Krzywe Koło, Różanej, łącznik ul. Prusa – Szaniawskiego, Targowej,  Planetarnej, Gwiezdnej, Bednarskiej) o łącznej długości 1 812 mb i powierzchni  9 636,05 mkw. Wykonano również remonty nawierzchni chodników 7 ulic ( Prusa, Mickiewicza, Różanej, łącznik ul. Prusa – Szaniawskiego, łącznik ul. Waryńskiego – Szulca, 1-go Maja, 3-go Maja) o łącznej powierzchni 2 202,76 mkw. Łącznie na te wszystkie prace wydaliśmy 947 993,25 zł., czyli całkiem sporą kwotę.

 
W ubiegłym roku Lubartów został nagrodzony w konkursie „Najlepiej oświetlona gmina”, sukces ten jednak nie uderzył do głowy i inwestycje w oświetlenie były nadal kontynuowane.

 Niewątpliwy sukces jakim było zajęcie drugiego miejsca w konkursie ogólnopolskim nie spowodował zaprzestania inwestycji w nowoczesne energooszczędne i tanie w eksploatacji oświetlenie uliczne. W mijającym roku wykonana została budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej o długości – 276 mb.za 28.694,94 zł. Wybudowane zostało oświetlenie drogowe ul. Akacjowej i Dębowej za 41.729,65 zł. oraz oświetlenia drogowe ul. Jesionowej I etap za kwotę  9.183,77 zł. Łącznie modernizacja oświetlenia drogowego to wymiana opraw oświetleniowych w ilości 1151 szt., wraz z energooszczędnym źródłem światła, wysięgnikami oraz okablowaniem. Całkowity  koszt tej inwestycji realizowanej w latach 2003 –2005 to  448.101,42 zł.

Największa inwestycja w Lubartowie to budowa kanalizacji i modernizacja ujęcia wody w ramach programu Phare 2002 SSG Spójność Społeczno Gospodarcza. Jaki jest poziom zaawansowania prac:


W zakres zadania wchodziło wykonanie ok. 25 km sieci kanalizacyjnej w północno-zachodniej i południowej części miasta oraz we wsiach Lisów i Łucka, ponad 1,2 km sieci wodociągowej w osiedlu mieszkaniowym Zwycięstwa I w Lubartowie oraz gruntowna modernizacja ujęcia wody dla miasta i gminy. Budżet projektu wynosi około 2,4 mln euro, z czego dotacja stanowi ponad 1,8 mln euro. W chwili obecnej w ramach tego zadania na terenie miasta wykonana została większość prac budowy kolektora tzw.„wschodniego”, oraz sieci  wodociągowo – kanalizacyjnej  w rejonie obwodnicy.   Zakończono modernizację ujęcia wody. Dobiegają końca prace przy budowie kolektora na ul. Łąkowej. Przewidywany czas zakończenia tej inwestycji to połowa przyszłego roku.   Wykonany został również kosztem 290 tys. złotych remont części byłego MDK oraz rozbudowa budynku Urzędu Miasta co poprawiło z kolei jakość obsługi mieszkańców.
Na bazie opracowanej „Oceny technicznej oraz koncepcji modernizacji i przebudowy kanalizacji deszczowej dla miasta Lubartowa” złożyliśmy wniosek do ZPORR w ramach działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” o dofinansowanie „Budowy kanalizacji deszczowej osiedla 1 Maja w Lubartowie”. Projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Z uwagi na brak środków finansowych w ramach edycji 2004-2006, projekt pozostaje na liście rezerwowej. W przypadku pojawienia się wolnych środków, będzie on realizowany. Opracowaliśmy również dokumentację techniczną na budowę ulic wraz z kompleksowym odwodnieniem osiedla Kopernika B. Jeżeli uda nam się pozyskać grunty niezbędne do realizacji tej inwestycji, to w styczniu 2006 r. złożymy wniosek o jej dofinansowanie ze ZPORR. Ponadto jesteśmy w końcowej fazie opracowania dokumentacji technicznej na odwodnienie osiedla 3-go Maja. W najbliższej edycji naboru wniosków do ZPORR zamierzamy również ubiegać się o dofinansowanie budowy ulicy Honorata Koźmińskiego w południowej części miasta. Działanie to poprawi dostępność komunikacyjną do dzielnicy przemysłowej.

Można stwierdzić wiec, że Lubartów idzie do przodu?

Zdecydowanie tak. I nie jest to moje subiektywne odczucie, potwierdzają to dane statystyczne jakie znalazły się w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Lublinie. Wynika z nich, że potencjał ekonomiczny Lubartowa stawia nas na 8 miejscu wśród 41 miast województwa lubelskiego. W porównaniu do roku 2000 przesunęliśmy się w tym rankingu o 5 pozycji w górę. Natomiast w kategorii 15 miast powiatowych jesteśmy na 3 miejscu tuż za Tomaszowem Lubelskim i Biłgorajem. Na potwierdzenie tych słów udostępniam czytelnikom dane z opracowania statystycznego US w Lublinie. Kolejnym pozytywnym zjawiskiem jest spadek wskaźnika bezrobocia do poziomu średniej krajowej. W październiku 2005 w niewielkim stopniu przekraczał on 17 %. Mimo tych pozytywnych zmian uważam jednak, że nadal jest zbyt dużo biedy wynikającej z bezrobocia oraz innych niekorzystnych zjawisk z którymi nadal musimy walczyć.  Życzę więc mieszkańcom  aby te pozytywne tendencje w rozwoju Lubartowa przełożyły się na ich pomyślność w Nowym Roku

Rozmowa ukazała się w Dwutygodniku „Lubartowiak” nr26/2005

Data opublikowania: 15:10, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności