Pomnik przyjaźni Polsko – Węgierskiej

Od początku lat dziewięćdziesiątych Lubartów współpracuje z węgierskim miasteczkiem Hajdúdorog

Wiśniewski i burmistrz miasta Győr, poseł parlamentu RW József Balogh dokonali wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika. Odsłonięcie tego nadzwyczajnego w swojej wymowie dzieła, powstającego z pomysłu Jánosa Kollára, w pracowni znanego młodego węgierskiego rzeźbiarza z polskimi korzeniami. Dávida Tótha, przewidziano na dzień 24 marca 2006 roku. U podstawy 3,5-metrowego pomnika obrazującego dwa zrośnięte korzeniami dęby, w językach polskim i węgierskim wyryte będą napisane w 1849 roku przez Stanisława Worcella słowa :” Polska i Węgry to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi i splątały się i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiego warunkiem życia i zdrowia”. Do Lubartowskiego Urzędu Miasta trafił list sygnowany przez Burmistrza Győr, w którym zwraca się on o rozpropagowanie informacji o inicjatywie budowy tego pomnika i prośbą o podanie informacji o możliwości finansowego wsparcia tego dzieła. Jak informuje burmistrz Jerzy Zwoliński, niestety przepisy nie pozwalają samorządowi na prowadzenie takiej zbiórki stąd apel do mieszkańców i instytucji społecznych, fundacji stowarzyszeń aby w ramach zadań statutowych umożliwiły mieszkańcom wpłacanie pieniędzy na ich konta, które później jednorazowo zostałyby przekazane na węgierskie  konto budowy pomnika. Oczywiście można również indywidualnie wesprzeć budowę pomnika  dokonując wpłat na konto: Bank Halaszi Takarekszovetkezet. Gyór ul. Aradi Vertanuk 15, Konto; IBAN HU09 5860 0283 1113 1487: 0000 0000 z dopiskiem „pomnik przyjaźni” BIC kod: TAKBHUHBXXX Nr.PODATKOWY: 18982411-1-08 Pilsudski Tórtenelmi Tarsasag H 9023 Gyór.

Data opublikowania: 15:08, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności