Oranżeria Sprzedana

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na sprzedaż budynku dawnej „Oranżerii”.

Po kilku latach starań, zamieszczaniu ofert w prasie regionalnej, ogólnopolskiej czy wreszcie na targach międzynarodowych w Amsterdamie oraz w internecie, w trzecim przetargu udało się sprzedać zrujnowany budynek. W pierwszych dwóch podejściach nie było chętnych na choć zabytkowy, to mocno nadgryziony przez ząb czasu budynek. Dla wielu potencjalnych chętnych odstraszający był fakt, że jest on objęty ochroną konserwatorską, co wydłuża i komplikuje jego remont. Do przetargu pisemnego nieograniczonego wystawiono zabudowaną nieruchomość położoną w Lubartowie przy ul. Parkowej. W skład jej wchodzi: działka gruntu, budynek „Oranżerii” z XVIII w. o kubaturze 5860m3, parkan, budynek garażowy o pow. użytkowej 102,89m2 oraz części składowe gruntu, tj. chodniki. Wyżej wymieniona nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta jako obszar miejskiej zieleni publicznej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 485 000 zł. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, uzyskaną w wyniku przetargu cenę części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i objętej ochroną konserwatorską, obniża się o 50%. Ogłaszając warunki przetargu Urząd Miasta zastrzegł sobie sposób zagospodarowania „Oranżerii” przez potencjalnego nabywcę. Określono, że może to być tylko adaptacja budynku „Oranżerii” na centrum hotelowo-konferencyjne. Określony został również termin zagospodarowania nieruchomości na 4 lata od dnia zawarcia aktu notarialnego. Najwyższą i jedyną ofertą złożył mieszkaniec Lubartowa. Zaoferował on 486 tys. złotych, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami obniżono ją o 50 %. Ostatecznie do kasy miasta z tego tytułu wpłynie 278 235 zł. Z mapy miasta zniknie zaś ruina, która w ciągu kilku lat stanie się centrum hotelowo – konferencyjnym z prawdziwego zdarzenia.

Data opublikowania: 15:10, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności