Konkurs fotograficzny – „Lubartów w kadrze”

Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny organizowany przez Urząd Miasta Lubartów zatytułowany „ Lubartów w kadrze”.

Celem konkursu było umożliwienie fotografującym zaprezentowania swojego dorobku, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz pozyskanie materiału dokumentującego życie Lubartowa, które będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Miasta Lubartów. Interpretacji tytułu konkursu “Lubartów w kadrze”, należała wyłącznie od fotografującego. Prace zgłaszać mogli wszyscy, niezależnie od wieku i zawodu i miejsca zamieszkania, którzy zajmują się fotografią. W konkursie nie mogli brać udziału pracownicy Urzędu Miasta Lubartów i członkowie ich rodzin. Każdy uczestnik mógł dostarczyć nie więcej niż 5 zdjęć w formacie dowolnym, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających dowolne miejsca miasta Lubartowa o dowolnym temacie. Pod uwagę brane były zdjęcia dotąd nie publikowane będące oryginalnymi pracami autora. Komisja konkursowa w składzie Piotr Turowski, Agnieszka Staszek i Robert Dudziak pierwsze miejsce przyznała Radosławowi Czarneckiemu z panoramę Pałacu Sanguszków, drugie miejsce przypadło Stanisławowi Krzemińskiemu za fotografię Lubartowskiego deptaku, natomiast trzecie zajął  Paweł Mika za fotografię sanktuarium św. Anny. 27 grudnia w Urzędzie miasta obyło się uroczyste wręczenie nagród. Nagrodzone zdjęcia opublikowane zostały w 26/2005 numerze „Lubartowiaka”. Podczas wręczenia nagród Burmistzr Zwoliński zapowiedział zorganizowanie już wkrótce kolejnego konkursu fotograficznego. Oczywiście ogłoszony zostanie on na naszej stronie internetowej.

Data opublikowania: 15:08, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności