Demografia na plusie

Początek XXI wieku powitaliśmy liczbą około 38,6 miliona mieszkańców naszego kraju.

Z uwagi na postępujący proces starzenia się ludności, coroczna liczba zgonów będzie z roku na rok systematycznie rosła. Jak oceniają demografowie liczba urodzin powinna się początkowo zwiększać, ale już po roku 2013 zacznie powoli maleć. W związku z tym, że począwszy od roku 2015 liczba ludności Polski po osiągnięciu 38 milionów może zacząć zmniejszać się. Oczekiwanie 40-sto milionowego Polaka na naszej ziemi jest mało prawdopodobne.
Tymczasem w Lubartowie w ostatnich latach liczba urodzin przekracza liczbę zgonów, mamy wiec do czynienia z dodatnim przyrostem demograficznym.
W roku 2004 zarejestrowanych zostało w Lubartowskim Urzędzie Stanu Cywilnego 682 maluchów, zmarło natomiast 568 osób, w tym samym roku zawartych zostało 245 związków małżeńskich. Kolejny rok czyli 2005 był jeszcze lepszy pod względem ilości urodzin. Na świat przyszło 747 noworodków, opuściło nas natomiast 626 osób. zawartych zostało 277 związków małżeńskich.
Dane te potwierdza Urząd Statystyczny w Lublinie lokując nas na drugiej pozycji w województwie lubelskim pod względem potencjału demograficznego

Data opublikowania: 15:10, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności