Akcja kurierska – UM Lubartów najlepszy

W Starostwie Powiatowym w Lubartowie pzreprowadzono nietypowy trening. Jego celem akcji kurierskiej było sprawdzenie funkcjonowania struktur administracji publicznej, podczas tego typu działań. Najlepszy w powiecie okazał się UM Lubartów

W trakcie ćwiczenia analizowano czy procedury przewidziane na każdym będą sprawnie wykonane. Akcje kurierskie organizuje się przeważnie w sytuacji zagrożenia wojną lub atakiem terrorystycznym. Kurierzy mają za zadanie dostarczyć karty powołania żołnierzom rezerwy w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Tryb ten obowiązuje także w przypadku gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych, jak również w przypadku zwalczania skutków klęsk żywiołowych. Karty powołania do czynnej służby wojskowej dostarczane są również w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Najczęściej takie akcje są przeprowadzane pod presją czasu, a zadania wykonywane są przez kurierów bez względu na warunki atmosferyczne. Nie przewiduje się wariantów nie wykonania zadania. Ćwiczenia pozwoliły sprawdzić czas i sprawność przebiegu akcji.

Data opublikowania: 13:01, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności