Miejskie inwestcyje drogowe

Podczas XXXIII sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Zwoliński przedstawił Radnym działania jak wykonywało miasto w dziedzinie remontów dróg. Okazało się, że nazbierało się ich całkiem sporo.

Inwestycje służące poprawie stanu  dróg to znacząc apozycja w budżecie miasta, niestety ni pozwalają one na robienie wszystkiego za jednym podejściem. W bieżącym roku wykonane zostały remonty: ul. Świerkowej – ustawienie krawężnika betonowego, wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów na posesje; ul. Prusa – ustawienie krawężników betonowych, ułożenie chodników, wykonanie wjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni; ul. Orlicz-Dreszera – ustawienie krawężnika betonowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni bitumicznej; ulice Mickiewicza, Krzywe Koło – Mickiewicza (na odcinku od ul. Krzywe Koło do ul. Partyzanckiej) – ustawienie krawężników betonowych, wykonanie, wykonanie wjazdów z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni jezdni; ul. Różanej – ustawienie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni jezdni; łącznika ul. Prusa – Szaniawskiego  – wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie nawierzchni, ustawienie krawężnika, ustawienie obrzeża, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej; ul. Targowej – ustawienie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki, wykonanie chodników z kostki brukowej; Budowa ciągu pieszego (łącznik ul. Szulca – Waryńskiego) – ustawienie obrzeża trawnikowego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej; chodnika ul. 1-go Maja – ustawienie krawężnika betonowego, ustawienie obrzeża, ułożenie chodnika z kostki brukowej; Remont chodnika ul. 3-go Maja (na odc. od ul. Lipowej do ul. Chopina) – ustawienie krawężnika, ustawienie obrzeży, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej; ul. Planetarnej  – ustawienie krawężnika betonowego, wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy z betonu, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej; ul. Gwiezdnej –  ustawienie krawężnika betonowego, wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy z betonu, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej; ul. Bednarskiej – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Data opublikowania: 14:12, 5 grudnia 2005

Kategorie: Aktualności