Dzien Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego ustanowiony został 21 listopada 1990 r.

Z tej okazji 21 listopada br. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie spotkali się na uroczystym obiedzie z władzami miasta na czele z Burmistrzem Jerzy Zwolińskim, z-cą Tadeuszem Trąbką, Przewodniczącym Rady Miasta Markiem Pankowskim, w-ce przewodniczącym Ryszardem Jeziorem w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Kilkanaście lat temu ta praca polegała na roztaczaniu opieki nad osobami starszymi i zniedołężniałymi. Obecnie pomoc społeczna ma zupełnie inny wymiar. Pracownicy socjalni zajmują się problemami opieki nad rodziną, dziećmi, osobami bezdomnymi, pozbawionymi środków do życia z powodu bezrobocia. Nie zmieniło się właściwie tylko jedno – wykonywanie tego zawodu było i jest rodzajem misji.Żeby dobrze wykonywać tę pracę, trzeba się pogodzić z faktem, iż nie kończy się ona po zamknięciu biura. Trzeba żyć problemami ludzi i strać się tym problemom zaradzić. Jest to praca pod silnym obciążeniem psychicznym i nie każdy człowiek, nawet posiadający odpowiednie przygotowanie i wykształcenie, jest w stanie sobie poradzić z wyzwaniami, jakie niesie wykonywanie zawodu pracownika socjalnego. Wszystkim pracownikom pomocy społecznej, serdecznie dziękujemy za ich ofiarna i ciężką pracę. Życzymy im wszelkiej pomyślności, satysfakcji i wytrwałości w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Data opublikowania: 14:12, 5 grudnia 2005

Kategorie: Aktualności