Nagrody i stypednia Burmistrza Miasta Lubartów

Nagrody i Stypendia Burmistrza za 2005 otrzymało kilkanaście uzdolnionych i zaangażowanych społecznie osób.

STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W ROKU 2005 OTRZYMALI:

1. IZABELA AUGUSTYNOWICZ – studentka III roku Informatyki na Politechnice Lubelskiej.
Od r. 1994 jest członkinią Zespołu Pieśni i Tańca „Lubartowiacy” działającego przy LOK-u. Jest jedną z najbardziej aktywnych osób w zespole. Brała udział w wielu koncertach zespołu w mieście, kraju i za granicą, m.in. na Węgrzech, Litwie, Łotwie czy w Niemczech. Zdobyła wraz z zespołem nagrody i wyróżnienia na festiwalach, przeglądach i konkursach. Jako członkini „Lubartowiaków” chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych, m.in. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” czy zabawa choinkowa dla dzieci niepełnosprawnych. . Iza prowadzi społecznie zajęcia taneczne  z grupami dziecięcymi przy LOK-u.
Wspiera pomocą instruktorów LOK-u w organizowanych przez nich imprezach np. Festyn Miejski, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego czy Lubartowskie Muzykowanie na Ludowo.

2. MAŁGORZATA BUDZYŃSKA- studentka I roku Biotechnologii na Akademii Rolniczej w Lublinie.
Od r. 2000 jest członkinią Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie.
Brała udział w wielu festiwalach i  przeglądach orkiestr dętych w kraju i za granicą, zdobywając tam nagrody i wyróżnienia. Jako członkini Orkiestry Dętej bierze udział w koncertach okolicznościowych z okazji świąt religijnych i państwowych odbywających się m.in. w lubartowskich kościołach. Małgosia jest kronikarzem i rzecznikiem prasowym Orkiestry i gospodarzem do spraw instrumentów. Prowadzi też ognisko muzyczne przy Ochotniczej Straży Pożarnej. W roku 2003 wyróżniona odznaką „Strażak Wzorowy”.

3. ANNA CYBULSKA- studentka I roku Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
Od kilku lat czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.
Jest członkinią zespołu „Pssalite Deo” od roku 2003 . Bierze udział w koncertach okolicznościowych w Lubartowskim Ośrodku Kultury (m.in. w koncercie kolęd i pastorałek czy koncercie poświęconym pamięci Jana Pawła II),  w uroczystościach religijno-patriotycznych i koncertach charytatywnych. Jako członkini „Pssalite Deo ” ma na swoim koncie nagrania audycji muzycznych dla Radia Lublin.
Jako uczennica Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie  była członkinią zespołu „Cheerleaders” i brała udział w wielu imprezach i uroczystościach w mieście i województwie.

4. ILONA DZIAŁA- studentka I roku Ekoturystyki na  Akademii Rolniczej w Lublinie
Jest zawodniczką sekcji taekwon-do Miejskiego Klubu Sportowego „Lewart” Lubartów. Od początku swojej kariery zawodniczej wykazywała się sumiennością
i zaangażowaniem w treningach. Od r. 1999 jest członkinią Reprezentacji Narodowej, a od dwóch lat reprezentantka Polski Seniorek.
Aktualna Mistrzyni Polski Seniorek w kategorii wagowej 58 kg. W roku bieżącym stanęła na podium indywidualnych Mistrzostw Europy we Włoszech w w/w kategorii indywidualnie, a wspólnie z drużyną zdobyła 2 złote medale w walkach i układach formalnych.
Znakomicie łączy uprawianie sportu wysoko kwalifikowanego z nauką na studiach.
Jak sama pisze o sobie – prawdziwą karierę sportowa ma ciągle przed sobą.

5. ANNA FURTAK – studentka III roku Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Politycznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Od wielu lat czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Lubartowa.
Jest członkinią zespołu „Pssalite Deo”, wychowanką Młodzieżowego Domu Kultury, stale współpracuje z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury. Bierze udział w licznych  koncertach, festiwalach i imprezach organizowanych z okazji świąt państwowych, religijnych, w imprezach okolicznościowych; m.in. Festyn Miejski, Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Lubartowa. Jest zdobywczynią nagród i wyróżnień na imprezach muzycznych na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Jako członkini grupy teatralnej „TRUPA” osiąga sukcesy, a jako członkini „Pssalite Deo” ma na swoim koncie nagrania audycji muzycznych dla Radia Lublin.
Jest członkinią zespołu „Hats Cover Heads” grającego muzykę zagranicznych wykonawców oraz działającego przy MDK zespołu  „Schola Cantorum Lubartoviensis”, który niedawno brał udział w wernisażu światowej sławy  reżysera – Leszka Mądzika.

6. MICHAŁ KORZENIEWSKI – student I roku Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej w Lublinie.
Od 7 lat uprawia sport psich zaprzęgów (od r. 2002 jako zawodnik Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „NEFRYT” Lubartów) .
Odnosi sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej od r. 1998 , jest m.in zdobywcą Pucharu Polski  seniorów i juniorów w l. 1998/99, 1999/2000 i 2001/2002, zdobywca pucharu Świata seniorów w r. 2002,  Mistrzem Polski w latach 1999-2002. W roku bieżącym zajął 3 miejsce w Mistrzostwach Świata Dryland w Lublińcu oraz 5 miejsce na Mistrzostwach Świata Dryland w Aranda de Duero w Hiszpanii.
 Jest także organizatorem i sam bierze udział w pokazach psich zaprzęgów dla mieszkańców naszego miasta, m.in. z okazji Dnia Dziecka oraz w pokazowych zajęciach dla dzieci i młodzieży ze szkół w czasie ferii zimowych. Swoją pasję zaszczepił  kilku młodym chłopców z naszego miasta.
Warto dodać, że sport uprawiany przez Michała pretenduje do uczestnictwa w zimowych igrzyskach olimpijskich i stanie się tak prawdopodobnie po r.2006.

7. ELŻBIETA MARZĘDA – studentka II roku Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Od r. 1999 jest uczestnikiem Ruchu „Światło – Życie” przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Głównym celem Ruchu jest kształtowanie postaw moralno-społecznych człowieka a także profilaktyka antyalkoholowa.
Ela jest animatorką młodzieży gimnazjalnej i licealnej – przygotowuje cotygodniowe spotkania pod nazwą „Jestem młody” , organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży.  Ela jest wolontariuszką na wyjazdach wakacyjnych z młodzieżą oazową i koordynatorką corocznej akcji „Choinka” dla dzieci z rodzin potrzebujących. Czynnie uczestniczy w pozyskiwaniu sponsorów i organizację na terenie parafii Kiermaszu Bożonarodzeniowego Jako członkini zespołu muzycznego przy Kościele bierze udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych. Jest też wolontariuszką w ogólnopolskiej zbiórce środków finansowych w ramach Funduszu Papieskiego.

8. JULITA SIEROCIŃSKA – studentka III roku Pedagogiki  na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Od r. 1999 jest solistką zespołów religijnych przy Parafii św. Anny w Lubartowie. Przez 4 lata należała do wspólnoty Ruch Światło – Życie, gdzie rozpoczęła swoją muzyczną działalność w zespole oazowym „EMAUS”.
Od r. 2001 jest członkinią zespołu „Pssalite Deo” pod kierunkiem p. Zbigniewa Skrzypka i bierze udział w wielu koncertach (m.in. na cześć Papieża Jana Pawła II), uroczystościach patriotyczno-

religijnych, imprezach charytatywnych. Jako członkini „Pssalite Deo” ma na swoim koncie nagrania audycji muzycznych dla Radia Lublin. Od r. 2002 jest członkinią działającego przy parafii św. Anny
zespołu „ELEUTHERIA” (WOLNOŚĆ) , który występował m.in. na Festiwalu Piosenki Studenckiej „ŻAKERIA”, na  festiwalach piosenki religijnej, koncertach dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej Od r.2003 członkini wielogłosowego chóru przy parafii św.Anny działającego pod kierownictwem p. Bogdana Bednarza.

9. MAGDALENA SIKORA – studentka II roku Zarządzania i Marketingu  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jest solistką i flecistką zespołu „Pssalite Deo”  i jako jego członkini nagrywała audycje muzyczne – pieśni wielkopostne i bożonarodzeniowe dla Radia Lublin. Bierze udział w wielu koncertach (m.in. w koncercie „TOTUS TUUS” poświęconym  Papieżowi Janowi Pawłowi II czy wkoncertach poświęconych Agacie Budzyńskiej), festynach miejskich, uroczystościach religijno-patriotycznych i koncertach charytatywnych organizowanych  przez LOK.  Jest zdobywczynią wielu nagród, wyróżnień i dyplomów na imprezach muzycznych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a także stypendystką Zarządu Województwa Lubelskiego w r. 2004 w dziedzinie kultury i sztuki.

10. URSZULA WÓJTOWICZ – studentka IV roku Geografii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
Początki działalności Urszuli wiążą się ze środowiskiem parafialnym przy Kościele św. Anny , gdzie należała do Ruchu Światło – Życie. W latach 2001-2003 członkini zespołu „Ichtis”, brała udział w koncertach i wieczorach autorskich. Rozwijała także  działalność oazową i charytatywną  przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie. Obecnie jest członkinią zespołu „Eleutheria” („Wolność”) i bierze udział w uroczystościach religijno-patriotycznych, festiwalach piosenki religijnej, festiwalu piosenki studenckiej „Żakeria”, koncertach (m.in. koncercie poświęconym Pamięci Jana Pawła II)  i imprezach charytatywnych. Ula jest też członkinią wielogłosowego chóru przy parafii św. Anny pod kierownictwem p. Bogdana Bednarza

11.KAROL ZALEWSKI – student III roku Inżynierii Środowiska na Politechnice Lubelskiej.
Pełni funkcję Zastępcy Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  w Lubartowie i drużynowego wielopoziomowej drużyny harcerskiej „AWAMAG”. Jest organizatorem wielu rajdów, zlotów, biwaków, imprez harcerskich. Jako ratownik medyczny ZHP pełni służbę porządkowo-medyczną przy uroczystościach religijno-patriotycznych. Członek sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubartowie, wolontariusz w akcjach „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” i zbiórce funduszy dla młodzieży z okazji Dnia Papieskiego. Jest jednym z założycieli i członkiem zarządu Górskiego Klubu Sportowego „KOLEBA”.

Data opublikowania: 08:07, 7 lipca 2005

Kategorie: Aktualności