Święto Konstytucji 3 Maja

Tradycyjnie już obchody święta Konstytucji 3 maja w Lubartowie rozpoczęły się uroczystym pochodem spod Ratusza Miejskiego. Pochód otwierała orkiestra dęta OSP Lubartów na czele z grupą cherleaderek. Następnie uczestnicy udali się do kościoła św. Anny gdzie odprawiona został uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.

W tegorocznych obchodach już 214 rocznicy Konstytucji Majowej z 1971 roku uczestniczyli mieszkańcy, przedstawicieli kombatantów władz miejskich, gminnych i  powiatowych oraz partii politycznych i organizacji społecznych. Obchody uświetniły występy młodzieży z LO im. Ks. Pawła Karola Sanguszki, które nagrodzone zostały gromkimi barwami.
Konstytucja 3 maja 1791 roku zwana oficjalnie Ustawą Rządową, miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan, wreszcie wprowadzenie nowej formy ustroju kraju. Głównymi i najbardziej znaczącymi zmianami było: zniesienie liberum veto, uchwały miały zapadać większością głosów, zakazano organizowania konfederacji. Władza wykonawcza spoczywać miała w rękach Króla i tzw. Straży Praw w skład, której wchodzili prymas i ministrowie: Policji, Pieczęci, Interesów Zagranicznych, Wojny i Skarbu. Wprowadzono dziedziczność tronu, który po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przypaść dynastii saskiej. Zreformowano sądownictwo, a także uregulowano kwestię chłopską. Ówczesne rozwiązania były bardzo nowatorskie, co stwarzało przesłanki do skutecznej naprawy Rzeczpospolitej. Konstytucja znalazła bardzo pozytywne odbicie w kręgach oświeceniowych Europy. Powszechnie podkreślano jej rozsądnie wyważone umiarkowanie, uniknięcie drastycznych posunięć, które nie doprowadziły do zamieszek, tak jak to miało miejsce we Francji czasu jakobinów. Niestety, znaleźli się zdrajcy na żołdzie Rosji, czaru goryczy dopełniła konfederacja targowicka. Wybuchła wojna polsko – rosyjska, a Rosjan wsparli Prusacy i Austriacy. Rzeczpospolita skazana była z góry na porażkę. Nie uratował jej wybuch powstania Kościuszkowskiego. Polska nie była w stanie przeciwstawić się potędze trzech mocarstw.
Przemawiając do zebranych burmistrz Jerzy Zwoliński, mówił min.: Dzisiaj mija rok od dnia kiedy ponownie stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, które już zmieniło przyszłość naszego narodu. Powrót Polski do Europy stał się dla nas wielką szansą. Przez ten czas wykonaliśmy ogrom pracy i wiele trudnych decyzji na drodze do pojednanej i wspólnej Europy. Powiedzieliśmy zjednoczonej Europie TAK, jednocześnie pamiętając o naszych tradycjach i religii.. Nie możemy zapomnieć tu o o ogromnej roli Papieża Jan Pawła II . Wpływ Jana Pawła II na integrację Polski z UE był nieporównanie większy, niż sobie to uświadamiamy. Zaczął się nie od momentu, gdy Polska ubiegała się o akcesję do Unii, ale od roku – gdy został wybrany papieżem……..W dobie szybkiego tempa życia tak łatwo zapomnieć o wartościach, za które nasi przodkowie bez namysłu oddawali życie, poświęcali wszystkie swoje działania. Kiedy dzisiaj mamy szanse w naszym kraju stanowić takie prawa, które nie będą się kłócić z naszą tradycją narodową i poszanowaniem wolności – nie zmarnujmy tego! Pamiętajmy o wielkim osiągnięciu narodu, pamiętajmy o Konstytucji

Data opublikowania: 15:05, 16 maja 2005

Kategorie: Aktualności