Pieski los

Wyrzucane, zagubione okaleczone ranne bezdomne zdrowe chore. W Nowodworskim schronisku znajdują budę – dach nad głową i pożywienie.

Schronisko w Nowodworze zamieszkuje w chwili obecnej 148 psów. Wszystkie mają dach nad głową, budę i zapewnione codziennie jedzenie. Brakuje im jednak najważniejszego – towarzystwa człowieka. Tylko niektóre z nich mają szczęście i udaje się im znaleźć nowych opiekunów. Do najważniejszych zadań schroniska należy: przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, stworzenie humanitarnych warunków bytowania, dostosowując ilość przetrzymywanych zwierząt do ilości miejsc w schronisku, leczenie chorych zwierząt przebywających w schronisku, przekazywanie ich osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania ( psa można wziąć ze schroniska z darmo), usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów ( jeden lub dwa szczeniaki zawsze zostają) oraz zwierząt nienadających się do dalszego chowu, współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych. Schronisko dla Zwierząt w Nowodworze czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-14.00. Do schroniska trafiają psy pochodzące z akcji wyłapywania, odbywających się na mocy stosowanej uchwały Rady Miejskiej, doprowadzone przez mieszkańców, doprowadzone przez pracowników Schroniska, którym zgłoszono miejsce pobytu zwierzęcia, doprowadzone przez Policję, Straż Miejską itp. Miesięcznie psy zjadają około 5 ton karmy ich liczba wacha się od 120 do 150.

Data opublikowania: 10:01, 27 stycznia 2005

Kategorie: Aktualności