Rewitalizacja centrum – koniec etapu drugiego

W pierwszych dniach października zakończono realizację drugiego etapu rewitalizacji centrum Lubartowa. Do użytku oddane zostały nawierzchnie chodników i ulic: Cmentarnej, Legionów, Bema i Armii Krajowej oraz przebudowana sieć wodociągowa w tych ulicach.

Inwestycja ta była finansowana z oszczędności / 116 tys. euro/ powstałych w czasie realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa” wykonywanej w 2003 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2000 Spójność Społeczno Gospodarcza „Małe inwestycje infrastrukturalne” dla projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa”. Projekt zakładał budowę sieci kanalizacji burzowej wraz z wymianą nawierzchni na terenie o pow. ok. 1 ha, po stronie wschodniej i zachodniej ulicy Rynek od ul. Armii Krajowej do Cmentarnej i Kościuszki.  W styczniu 2004 r. okazało się, że istnieje możliwość wykorzystania oszczędności wygenerowanych podczas realizacji inwestycji na działania dodatkowe związane z projektem podstawowym. Miasto opracowało dokumentację techniczną na modernizację nawierzchni chodników i ulic: Cmentarnej, Legionów, Bema i Armii Krajowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w tych ulicach. W czerwcu 2004 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane.
Otwarcie ofert nastąpiło 13 sierpnia 2004 r. Umowa na realizację zadania „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa – działanie dodatkowe” została podpisana w dniu 24 sierpnia 2004 r. przez Burmistrza Miasta Lubartów i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Lubartów. Roboty odebrano 7 października br.

Data opublikowania: 08:10, 18 października 2004

Kategorie: Aktualności