Nagroda za oświetlenie

Rozstrzygnięty został konkurs na najlepiej oświetloną gminę 2004 roku. II Nagrodę otrzymał Urząd Miasta Lubartów w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic”.

Modernizacja oświetlenia, rozpoczęto w drugiej połowie 2003 r., objęła teren całego Lubartowa. W obrębie miasta zainstalowano 1151 nowych opraw oświetleniowych. Wszystkie te działania przyniosły zakładany efekt zużycie energii znacznie spadło a co za tym idzie spadły rachunki jakie miasto płaci za zużytą do oświetlenia ulic energię w przybliżeniu koszty te ograniczono o około 40 procent. Znalazło to również uznanie w oczach komisji konkursowej rankingu „Najlepiej Oświetlona Gmina 2004”, lokując Lubartów na drugiej pozycji wśród gmin biorących udział w rywalizacji.  

Data opublikowania: 09:09, 22 września 2004

Kategorie: Aktualności