Rewitalizacja ciag dalszy

Trwają prace przy przebudowie nawierzchni ulic: ul. Cmentarna od skrzyżowania z ul. Rynek I do skrzyżowania z ul. Legionów, ul. Bema, ul. Legionów od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Lubelską.

Wykonana zostanie przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami na odcinkach zlokalizowanych w pasach drogowych tych ulic. Inwestycja jest finansowana z oszczędności / 116 tys. euro/ powstałych w czasie realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa” wykonywanej w 2003 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2000 SSG „Małe Inwestycje Infrastrukturalne”. Aby wykonać roboty w wymaganym terminie, wykonawca robót był zmuszony jednocześnie zamknąć na początek ulicę Cmentarna i część Legionów w dalszym etapie zamykane będą również pozostałe ulice. Zakończenie prac planowane jest na koniec września br.

Data opublikowania: 15:09, 3 września 2004

Kategorie: Aktualności