60 Rocznica Wyzwolenia Miasta Lubartów

W sześćdziesiątą rocznice wyzwolenia Lubartowa ustalono ostatecznie datę tego wydarzenia.

Historyk prof. dr hab. Janusza Wrony z UMCS podczas uroczystej Sesji Rad Miasta i Gminy Lubartów w Lubartowskim Ośrodku Kultury jednoznacznie na podstawie faktów historycznych określił datę wyzwolenia miasta przez żołnierzy AK na 22 lipca 1944 roku. W trakcie obchodów rocznicowych wręczone zostały również pamiątkowe statuetki i tytuły „Zasłużony dla miasta Lubartowa”, dla Księdza Prałata Andrzeja Tokarzewskiego i śp. por. Kazimierza Kućmińskiego. Ponadto wręczono pamiątkowe medale i dyplomy licznej grupie żołnierzy AK. Natomiast por. Kazimierz Cyranek odznaczony został Krzyżem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Tego samego dnia odbył się również okolicznościowy koncert w centrum miasta, w którym prezentowały się lubartowskie zespoły młodzieżowe oraz Polska Orkiestra Włościańska im. K. Namysłowskiego z Zamościa. Uroczyste obchody zakończyła 18 lipca Msza Święta Polowa odprawiona w Skrobowie w hołdzie wyzwolicielom Lubartowa i więźniów obozu NKWD w tej miejscowości. Mszę koncelebrowali księża z lubartowskich parafii pod przewodnictwem ks. prałata A. Tokarzewskiego. W uroczystościach uczestniczyli kombatanci żołnierze AK przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Lubartów oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy oraz liczna grupa mieszkańcow Lubartowa i okolic.

Obszerną relację z obchodów rocznicowych zamieszcza „Lubartowiak” w nr. 16 z 27 lipca 2004.

 

Data opublikowania: 13:07, 27 lipca 2004

Kategorie: Aktualności