Zgoda na kąpiel w jez. Firlej

Ponowne badania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie przeprowadzone 23 czerwca dopuszczają organizowanie kąpielisk na jeziorze Firlej.

Próby wody pobrano z kąpieliska przy Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „eFeS”, kąpieliska przy Ośrodku Wypoczynkowym „Polesie”, kąpieliska przy Ośrodku Wypoczynkowym „GOSiR”. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że woda odpowiada normom jakim powinna spełniać woda w kąpieliskach. W związku z tym dopuszczono możliwość organizowania kąpielisk na jeziorze Firlej. Poprzednie badania przeprowadzone 16 czerwca wykazywały przekroczenie norm sanitarnych w związku z tym obowiązywał zakaz kąpieli w jeziorze Firlej.

Data opublikowania: 16:07, 1 lipca 2004

Kategorie: Aktualności