VI Lubartowskie Forum Gospodarcze

Lubartowscy przedsiębiorcy zainteresowani funduszami strukturalnymi UE. W forum poświęconym ich wykorzystaniu uczestniczyła rekordowa liczba przedsiębiorców.

Kilkudziesięciu przedsiębiorców z Lubartowa i okolic uczestniczyło w VI Lubartowskim Forum Gospodarczym. 16 czerwca przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych (Burmistrz Jerzy Zwoliński, wiceburmistrz Tadeusz Trąbka, Przewodniczący Rady Miasta Marek Pankowski zastępcy Wiesław Stępiński i Ryszard Jezior, Starosta Powiatu Lubartowskiego Marian Starownik) i instytucji około biznesowych dyskutowali na temat wyzwań, przed jakimi stanął sektor MŚP i samorządy lokalne w nowych strukturach Unii Europejskiej. Forum przebiegało pod hasłem „Fundusze strukturalne UE szansą i wyzwaniem dla MŚP i samorządów lokalnych”, miało  na celu omówienie instrumentów wsparcia, które są dostępne dzięki przystąpieniu Polski do Unii. Organizatorem Forum była Lubelska Fundacja Rozwoju. Honorowy patronat nad imprezą objęli Marszałek Województwa Lubelskiego i Wojewoda Lubelski.

Data opublikowania: 17:06, 18 czerwca 2004

Kategorie: Aktualności