Aktualności

Jesteś tu: Lubartów > Aktualności

Nabór kandydatów do komisji konkursowej na zadania o charakterze pożytku publicznego realizowane w 2020 roku.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570) jako kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 1.  Kandydaci na członków komisji będący przedstawicielami organizacji pozarządowych wskazanych przez uprawnione podmioty muszą spełnić łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w danym konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika,
 4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119 poz. 1).
 5. zostaną zgłoszeni przez organizację pozarządową lub inny podmiot określony w art.3 ust.3 ustawy,
 6. zgłoszenie kandydata następuje poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, wypełniony przez samego kandydata i podpisany przez podmiot zgłaszający kandydata.
 1. W przypadku, gdy żadna z organizacji nie wskaże kandydata bądź wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub powołane osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów prawa, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 2. W każdej komisji może wziąć udział do 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 3. W przypadku większej liczby zgłoszeń członkowie komisji będący przedstawicielami organizacji pozarządowych zostaną wyłonieni w drodze losowania. W losowaniu mogą wziąć udział wszyscy zgłoszeni kandydaci.
 4. Udział w pracach komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 20 lutego 2020 roku do godz.15.30 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) bądź sekretariacie (pokój nr 108 I piętro).
 6. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do  Urzędu Miasta Lubartów, a nie data stempla pocztowego.

 

Opublikowano: 2020-02-12 15:00:00

Zobacz także:

Więcej informacji w Archiwum

Kalendarz imprez

Luty 2020
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Projekty UE
RCL
Dzienniki Ustaw
Monitor Polski